Geschiedenis

Sneek-Bolsward-Sneek is een loop met historie. Begonnen in 1968 als klein hardloopevenement heeft het zijn pieken en dalen gekend. Reeds in 1917 werd Sneek-Bolsward-Sneek gehouden onder militairen zoals uit onderstaand stuk uit de Nieuwe Sneeker Courant van 14 juli 1917 blijkt.

“Onder enorme belangstelling van het Sneeker publiek, dat nog nooit een dergelijke wedstrijd had meegemaakt, werd gisteravond een wedloop over 20 K.M. gehouden onder militairen van het garnizoen Sneek.
Enkelen hadden reeds op eigen gelegenheid de afstand Sneek-Nijland en terug geloopen, waar zoo goede tijden werden gemaakt, dat besloten werd tot het uitschrijven van een wedstrijd Sneek-Bolsward en terug, een afstand van plm 20 K.M.
Acht deelnemers hadden zich opgegeven. Te half acht vertrok no.1 van café Piso en achtereenvolgens met 5 minuten tuschenruimte de anderen.
Ook in Bolsward, waar de controle in hotel de Wijnberg was gevestigd, was flinke belangstelling. Te 8.20 uur kwam no.1 daar aan. Nadat 20 minuten gerust was, werd de terugreis begonnenen toen no. 1 te 9.30 uur hier weer aankwam, was de belangstelling enorm.”

Het hardlopend overbruggen van de afstand Sneek-Bolsward vv spreekt al heel lang tot de verbeelding, zoals blijkt uit bovenstaand stukje. Veel bekende lopers inlatere jaren hebben geprobeerdm de loop op hun naam te schrijven. Menig loper heeft zich verheugd op deze fikse afstand en een persoonlijk record gelopen. Maar vaker nog was de hitte scherprechter, of de strakke tegenwind of de pas genoten vakantie. In de beginjaren lagen de tramrails er nog, eind jaren tachtig kwam er een fietspad naast de weg. In 1976 en 1978 vond er een marathon plaats in en rondom Sneek,1977 werd overgeslagen zodat we in 2005 voor de 36e maal van start gaan. In 1979 en 1980 werd afgeweken van het heen- en terugparcours vanwege wegwerkzaamheden en waren er alternatieve routes. In 1979 sloeg men 2 kilometer voor Bolsward rechtsaf richting Hartwerd, de Klieuw, Tirns en over Ysbrechtum terug naar Sneek. Vanaf 1998 werd het centrum van Sneek erbij betrokken, waardoor gezien de afstand van 20 kilometer niet meer in ket centrum van Bolsward kon worden gekeerd. Vanwege het 4 maal passeren van de trein bij de spoorwegovergang op de Bolswarderweg wordt (vanwege het fietstunneltje onder het spoor) een stuk door de Noorderhoek gelopen waardoor de laatste kilometer door veel deelnemers als (aanvaardbaar) zwaar ondervonden.

Sinds AV Horror beschikt over het mooie complex op het Schuttersveld is de start verplaatst naar de kunststofbaan.